Utvikling av teori og hørelærekurs for sangelever

ÅS KOMMUNE får 115000 kroner til utvikling av teori- og hørelærekurs for sangelever i samarbeid mellom Det norske jentekor og Ungmusikk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?