Vågå Historielag skilting av kultursti

Vågå Historielag får 50000 kroner i 2014 til skilting av kultursti ved utløpet av Melingen.

Dette er et gammelt seterområde med svært mange hytter, og her var det i eldre tid stor aktivitet av ulike slag med utgangspunkt i elva. Postene på kulturstien vil ha informasjon om sag, vassveg, kullgrop, jernvinne, kvernhus, fiskebu, eiendomsforhold, pottemakeri og trådtrekkeri.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?