Vågå Smedlag

Vågå Smedlag får 20.000 kroner til oppgradering av smedutstyr.

Noen ildsjeler stiftet Smedlaget i 2007 da det ble snakk om at smia ved Vågå ungdomsskole skulle rives. Smedlaget holder aktivitetskvelder for medlemmene og kurs for ungdomsskoleelever, lærere og publikum generelt. De bidrar på denne måten til å ta vare på og videreføre et håndverk og en tradisjon som er i ferd med å bli borte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?