Vågåfjell Turløyper SA

Vågåfjell Turløyper SA får 540000 kroner til bruer, klopper og informasjonstavler. Løypelaget har til formål å utvikle, tilrettelegge og vedlikeholde skiløypenettet i heimefjellet, Tesse og Sjodalen. Laget har egen løypemaskin, i tillegg til at det har knyttet til seg mannskap med snøscootere som kjører opp skispor. De vil gjennom prosjektet “S4” (ski, sykkel, sti og skilting) tilrettelegge for aktivt friluftsliv året rundt, både for lokalbefolkninga i regionen og tilreisende.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?