Valdres Friluftsråd

Valdres Friluftsråd får 15.000 kroner til utstyr til friluftsskoler.

Gavemottaker er et interkommunalt samarbeidsorgan for de seks kommunene i Valdres med fokus på friluftsoppgaver.. De ønsker å legge til rette for et positivt og lystbetont ferietilbud for barn og unge for å bygge et grunnlag for varige friluftsvaner. Tiltaket, som har fått navnet Friluftsskole, er et tilbud som retter seg mot barn og unge i Valdres i alderen 8-13 år. Friluftsskolen arrangeres på dagtid og går over 5 dager fra mandag til fredag. Fra torsdag til fredag blir det overnatting i telt, lavvoer eller gapahuker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?