Valdres Natur- og Kulturpark

Valdres Natur- og Kulturpark får 220.000 kroner til steintrapper og bruer på Den Bergenske Kongeveg. I 2013 fikk Valdres Natur- og Kulturpark 350.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til skilting av Kongevegen over Filefjell, en 10 mil lang, sammenhengende kulturhistorisk vandreveg mellom Lærdalsøyri og Vang sentrum.

Arbeidet med skiltene nærmer seg slutten, tilvisningsskilt er satt opp og opplysningstavler er ferdig produsert, klare for oppsett. Flere mil langs vegen er ryddet, men flere steder er vegen brutt på grunn av diverse inngrep og nye vegtraseer. For å binde vegen sammen ønsker de å lage enkle steintrapper eller lage enkle bruer/ klopper der det er nødvendig for en sammenhengende god turopplevelse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?