Valdres Natur- og Kulturpark

Valdres Natur- og Kulturpark får 350000 kroner til tekst og illustrasjoner til skilting. Den Bergenske Kongevegen var den første kjørbare vegen mellom Oslo og Bergen, og den markerte starten på en ny epoke i Norsk veihistorie. Den ble bygget etter kongelig forordning og ferdigstilt i 1793. I Kulturminneåret 2009 ble det etablert en gruppe i Valdres som arbeider for økt bruk av kongevegen. Det er Vang og Lærdal kommuner, Statens Vegvesen, Fylkeskommunene Sogn & Fjordane og Oppland, de regionale museene i Valdres og Sogn & Fjordane, VNK og reiselivet. Gruppen samarbeider om istandsetting og tilrettelegging av Kongevegen slik at det blir sammenhengende forbindelse fra Lærdalsøyri til Vang sentrum. Tanken er at dette skal bli en publikumsvennlig turveg for fotturister og syklister. En sentral strekning fra Maristuen i vest til Tyinkrysset i øst skal ferdigstilles i 2014, og bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB skal brukes til informasjon på denne strekningen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?