Valdresstrykerne

Valdresstrykerne får 250.000 kroner til instrumenter.

Valdresstrykerne er et interkommunalt strykeorkester for barn, ungdom og voksne. Orkesteret eier per i dag ingen instrumenter. Det er mange som vegrer seg for å kjøpe egne instrumenter til barna når de er såpass unge og ferske og usikre på om de vil fortsette å spille. For å sikre rekruttering og motivere til fortsatt spilling vil Valdresstrykerne nå investere i instrumenter av litt bedre kvalitet. Disse vil ha en bedre lyd, og av erfaring vet man at det da blir morsommere å spille. Instrumentene er tenkt leid ut til medlemmene for en ikke altfor høy sum pr semester, men som skal dekke litt vedlikehold når det trengs.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?