Våle Prestegård

Stiftelsen Våle Gård får 250.000 kroner til å bevare Våle Prestegård og stimulere til sosiale og kulturelle aktiviteter.

Stiftelsen Våle Gård er opprettet med det formål å bevare gamle Våle Prestegård og stimulere til sosiale og kulturelle aktiviteter på stedet. Alt vedlikehold og utbedringer av gården er gjort på dugnad og omvisning utføres av stiftelsens venner.

Det er stor aktivitet på gården, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med kr 250.000 til videreføring av stiftelsens formål.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?