Valgdeltakelse – JOBB X

ANTIRASISTISK SENTER får 100000 kroner til kurs og opplæring

JOBB X er en avdeling under Antirasistisk Senter i Oslo. De tilbyr vanligvis jobbveiledning, kurs og verktøy for jobbsøking til unge mellom 15 og 30 år. Nå skal de starte et prosjekt for å tilrettelegge og engasjere til økt valgdeltakelse blant unge fra 16 til 25 år. I perioden frem mot valget vil det gjennomføres temakvelder, kurs og verksteder. Prosjektet skall dokumenteres gjennom korte videoklipp som publiseres i ulike digitale kanaler slik at andre unge kan dra nytte av deltakernes erfaringer, læring, motivasjon, motgang og fremgangsmåte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?