Valgomat for barn og unge

Redd Barna fikk 1,1 millioner kroner i 2019 til å utvikle en valgomat i samarbeid med NTB.

Gjennom Barnas Valg vil Redd Barna gi barn og unge politisk innsikt og erfaring med å stemme, og de vil gjøre samfunnet oppmerksomme på hvordan valget ville sett ut om barn fikk bestemme. Som en del av prosjektet skal de utvikle en valgomat i samarbeid med NTB, der barn kan ta stilling til politiske saker. Den vil også gi innsikt i hva barn og unge er opptatt av lokalt og nasjonalt. Redd Barna får 1,1 millioner kroner til valgomaten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?