Valleløkken-Bolteløkka Vel

Valleløkken-Bolteløkka Vel får 500.000 kroner til klatrevegg, leke og treningsapparater. Velforeningen jobber for at nærmiljøet utvikles til det beste for beboere og brukere.

Nå ønsker de å igangsette ulike tiltak som skal bidra til et løft for nærmiljøet og som vil muliggjøre et mer allsidig aktivitetstilbud til glede for flere aldersgrupper. Prosjektet går blant annet ut på å ha leke- og treningsapparater på det grøntområdet som lokalt går under navnet “Idioten”, samt å etablere en klatrevegg, hage og sosial møteplass på et annet område i Bolteløkka skolekrets. Dette skal være et gratis tilbud for alle, og vil være tilgjengelig året rundt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?