Vannet i Akerselva

OSLO MUSEUM får 36000 kroner til vannpumpe, vannhjul, staffeli og tavler

Arbeidermuseet er en avdeling ved Oslo Museum som formidler historien som knytter seg til Akerselva gjennom tidene, men med aksentuering av industrialiseringens oppblomstring og avvikling. De får støtte til å installere en vannpumpe og et lite vanndrevet hjul i hagen ved Hønse-Lovisas hus. Dette skal skape utgangspunkt for utallige innfallsvinkler til å formidle kunnskap om bærekraft og utvikling i Oslo.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?