Vannkjølere til ungdomsskoler

200 ungdomsskoler på Østlandet fikk 16.000 kroner hver til installering av kaldtvannsautomater.

Våren 2006 fikk alle ungdomsskoler på Østlandet i det som var Sparebanken NORs gamle kjerneområde (Østlandet utenom Hedmark) mulighet til å søke om midler til installasjon av vannkjølere.

Ca 200 skoler benyttet seg av tilbudet, og fikk 16.000 kroner hver til installering av vannkjølere.

Høsten 2004 fikk alle videregående skoler på Østlandet (utenom Hedmark) den samme muligheten til å søke om midler til kaldtvannsautomater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?