Vannspeil til Skulpturparken i Namsos

Skulpturparken utvides med et vannspeil med bidrag fra Sparebankstiftelsen på kr 300.000.

Ved Namsos bys 150-årsjubileum i 1995 ble skulpturene av skogsarbeideren, tømmerfløteren og sagbruksarbeideren avduket i skulpturparken ved Kulturhuset i Namsos. Disse næringene var viktige da sentrale myndigheter i 1845 bestemte å anlegge byen Namsos ved elva Namsens utløp i fjorden.

Skulpturparken utvides med et vannspeil med bidrag fra Sparebankstiftelsen på kr 300.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?