VÅR DAG i Frivillighetens år 2022

FRIVILLIGHET NORGE får 5500000 kroner til VÅR DAG- kalender, markeringer i lokalforeninger

Frivillighet Norge har over 300 medlemsorganisasjoner som til sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. De har nå fått oppdraget med å styre og koordinere Frivillighetens år i 2022. For å synliggjøre og feire dette, skal det frivillige Norge få vise seg gjennom hele året. Store og små lokale lag og organisasjoner velger sin egen dag, «VÅR DAG», hvor de i samarbeid med andre lokale krefter og offentlige aktører, vil skape aktivitet i sitt nærmiljø. «VÅR DAG», går så videre til neste lag som en stafettpinne. Aktivitetene vil dokumenteres og spres på Frivillighetensår.no i media og sosiale medier for å skape blest og oppmerksomhet om den frivillige sektoren. Frivillighet Norge får en breddetildeling slik at lokalforeninger skal markere VÅR DAG i nærmiljøer over hele landet i 2022.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?