Varteig Meieri – et samlingssted for bygda

VARTEIG HISTORIELAG får 232000 kroner til restaurering av bygg

Varteig Historielag ivaretar gamle Varteig Meieri. Det består av en tidligere meieribygning, et bolighus og et uthus. Stedet istandsettes og restaureres i samråd med fylkeskonservator og ved bruk av dyktige håndverkere. Stedet er mye brukt av bygda som samlingssted og historielaget bruker det til formidling av lokalhistorie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?