Varteig og Hafslundsøy skolekorps

Varteig og Hafslundsøy skolekorps får 70.000 kroner til instrumenter.

Korpset har 45 medlemmer i alderen 6-19 år og deres visjon er å legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. De tror på kvalitet i opplæringen og gode instrumenter er en viktig del av dette. I fjor fikk de 12 nye aspiranter og dette øker behovet for nye instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?