Vaskeriet Kulturhus

Vaskeriet Kulturhus får 35.000 kroner til mobil speilvegg.

Ressursgruppen for områdeutvikling for Teisen/Ulven/Fjellhus etterlyste et samlingspunkt, og Vaskeriet kulturhus var det foretrukne alternativ. Et av kulturhusets viktigste mål er å skape et lokalt engasjement som vil bidra til å forsterke den postive utviklingen.

Målgruppen er alle beboerne i området Teisen, Ulven og Fjellhus: Barn, unge, voksne, eldre, pensjonister, mennesker med flerkulturell bakgrunn og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den mobile speilveggen skal også kunne brukes av Tveita fritidsklubb.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?