Vassås Vel

Vassås Vel får 100.000 kroner til lys- og lydanlegg i Grendehuset Granly.

Vassås Vel er en upolitisk forening som jobber for å skape trivsel, samhold, stolthet og tilhørighet til bygda gjennom ulike sosiale og kulturelle arrangementer.

Alt arbeid i Vassås Vel er ulønnet og basert på frivillighet. I 2009 har de malt, slipet, beiset og lakkert gulv og vegger på scenen i Grendehuset Granly.

For å få en scene som er egnet til ulike formål som teater, konserter, dans ol. trengs nå lysanlegg, headset mikrofoner, til dette får de 100.000,- til lys – og lydanlegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?