Våtmark på Fornebu

NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ASKER OG BÆRUM LOKALLAG får 1000000 kroner til tilrettelegging av våtmark, etablering av vannspeil, stier og skilting

Storøykilen naturreservat på Fornebu er et av de mest fuglerike områdene på det indre Østlandet. Området er under stadig utvikling og sterk fortetting av nye boliger. Våtmarker har en viktig funksjon for fuglelivet, men også i å binde klimagasser og i opprettholdelsen av biologisk mangfold. Birdlife Asker og Bærum ønsker å bidra til at Storøykilen tilrettelegges til naturperle i et urbant område og at våtmarken opprettholdes for å sikre fuglenes levekår.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?