Våtmarka – ut og inne

ILENE VÅTMARKSSENTER HOLMEN fikk 998 000 kroner til utstillinger og installasjoner i 2024

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på den gamle husmannsplassen Søndre Holmen i Tønsberg, og er et nasjonalt autorisert besøkssenter. På senteret jobbes det med å spre naturkunnskap og -glede til befolkningen, med spesielt fokus på våtmark. Mange barnehager og skoler besøker stedet hver år, og får naturveiledning og tar del i aktiviteter ved senteret. I tillegg er det åpne arrangementer for lokalbefolkningen som også er godt besøkt. Nå skal utstillinger og arealet innendørs utvikles og det skal også lages utstillinger og installasjoner utendørs, som muliggjør at barn og voksne på egen hånd kan lære mer også utenom senterets åpningstid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?