Våtmarksløftet – læring, aktivitet og bærekraftig bruk av våtmark

ILENE VÅTMARKSSENTER HOLMEN får 16850000 kroner til naturveiledning og formidling om våtmark

I Norge har vi seks nasjonalt autoriserte besøkssentre for våtmark. Disse har som oppgave å skape bevissthet om og forståelse for verdien av våtmark, og å formidle kunnskap om vern av våtmark. Våtmark ivaretar essensielle økosystemtjenester og huser en stor del av jordas biomangfold. Likevel er våtmarkene truet, både i Norge og globalt. Nå ønsker de seks sentrene, gjennom et fellesprosjekt, å løfte tematikken våtmark med mål om å nå ut til et bredere publikum – utover sentrenes lokal- og nærmiljøer. Dette skal gjøres gjennom blant annet naturveiledning, digital formidling og undervisningsopplegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?