Våtmarksutstilling

Besøkssenter våtmark Oslo får 1.000.000 kroner til utvikling av utstilling med tema våtmark, aktivitetsdager, utstyr og nettsider.

Besøkssenter våtmark Oslo ønsker å heve kunnskapen om naturverdiene i våtmark og skape entusiasme omkring bevaring og utforskning av naturen generelt og våtmarker spesielt. De ønsker å utvikle en basisutstilling med tema våtmark som barn og unge kan se når de besøker Lilløyplassen på aktivitetsdagene. Utstillingen skal utvikles hele veien fra konseptbygging til rigging. Aktivitetsdagene får tilskudd til utstyr og undervisning. Nettsidene oppdateres slik at det hele blir mer tilgjengelig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?