Vedlikehold av DNT-hytter

Mange av hyttene til Den Norske Turistforening på Østlandet har behov for vedlikeholdsarbeid, slik at de mange besøkende er sikret et varig hyttetilbud.

Glitterheim i Jotunheimen får midler til sårt tiltrengt vedlikehold. (Foto: Knut Vole)

DNT legger til rette for at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Å ta vare på hytter og ruter er et stort arbeid for foreningen, og krever mange timers dugnadsinnsats.

  • I 2021 fikk DNT tildelt 50 millioner kroner til vedlikehold av DNT turisthytter på Østlandet for å sikre et varig og godt hyttetilbud.
  • I 2020 fikk Den Norske Turistforening 10 millioner kroner til å vedlikeholde turisthytter på Østlandet.

Se også artikkel om tildelingen til DNT i april 2021.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?