Vedlikehold av turskilt

Lørenskog Rotaryklubb og Lørenskog Vest Rotaryklubb får 16.800 kroner til oppgradering og vedlikehold av turskilt.

De to klubbene arbeider under Rotarys formål: Å gagne andre, under Rotarys motto “Service Above Self”. Klubbene har ukentlige møter med foredrag, utveksling av erfaringer og planlegging av lokale og internasjonale prosjekter. Medlemmene rekrutteres fra forskjellige yrker som utfyller hverandre slik at de kan gjennomføre humanitære og kulturelle prosjekter basert på den kompetansen som de enkelte medlemmene innehar. Klubben har tidligere skiltet Lørenskogstien med til sammen 14 skilt med informasjon om geologi, flora og fauna, historie, samt hydrologi og biologi. Arbeidet ble utført på dugnad av Lørenskog Rotaryklubb. Turveiene langs Langvannet og nå Elveparken er viktige for Lørenskogs befolkning og brukes av mange hele året. Dette har vært et flott tiltak og gitt en positiv opplevelse for alle de som ferdes langs Lørenskogstien, men skiltene trenger oppgradering og vedlikehold.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?