Vedlikehold av VEL huset på Presterud

NORDRE ØSTBYGDA VEL fikk 150 779 kroner til å utbedre vegg og lekkasje på velhuset i 2024

Nordre Østbygda Vel skal pusse opp velforeningens hus “Presterud” for å opprettholde det som et viktig samlingsted i lokalsamfunnet. Arbeidet innebærer utbedring av vannlekkasje i tilbygget, klargjøring av vegg og utvendig maling av bygget, der sistnevnte vil utføres på dugnad av lokalbefolkningen. Nordre Østbygda Vel har fått tildelt 150 779 kroner til utbedring av vegg på velhuset.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?