Vedlikeholde kulturminnene

INTERESSEGRUPPEN FOR TORÅS FORT får 50 000 kroner til verktøy for å vedlikeholde bygninger

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?