Vedlikeholdsløft for seilskuta “Christian Radich”

STIFTELSEN CHRISTIAN RADICH får 30000000 kroner til vedlikehold og gjennomføring av mellomklasse i 2024 samt hovedklasse i 2026 for seilskuta Christian Radich

Stiftelsen Christian Radich har som formål å bevare seilskuta “Christian Radich”, for å ivarta vår maritime kulturarv for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. I dag brukes primært “Christian Radich” til livsmestringsprogrammet Windjammer. Seilskuta er bygget i 1937 og normalt vedlikehold gjøres fortløpende av mannskapet om bord. På grunn av skutas alder kreves det nå et ekstra vedlikeholdsløft. Det er derfor utarbeidet en 10 års vedlikeholdsplan for å ivareta “Christian Radichs” ordniære vedlikehold, men også for å tilfredstiller nødvendige sikkerhetskrav som til enhver tid stilles fra klasse og sjøfartsmyndighetene. Sparebankstiftelsen bidrar til at første del av vedlikeholdsplanen 2023-2026 kan gjennomføres.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?