Vegg av fossiler

UNIVERSITETET I OSLO får 945000 kroner til fossilvegg

Når Naturhistorisk museum renoveres får aktivitetsbiblioteket en ledig endevegg. Denne ønsker de å bekle med fossiler. Fossilene skal plasserer i forhold til hverandre, slik at de formidler kunnskap om økosystemet: rovfisker følger stimer av mindre fisk, krokodiller flyter i vannet og planter bekler bunnen. Den nedre delen av veggen skal ha forsterkede fossiler, slik at de besøkende kan ta på dem. Fossilene skal også fortelle noe om hvordan klimaet kan endre seg og vise hvordan artene i et økosystem er avhengig av hverandre for å overleve.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?