Vei til Ødemørksstua

Ødemørkskomiteen får 300.000 kroner til vei.

Ødemørksstua fungerer som et utgangspunkt for turlivet i søndre del av Vestby kommune. Spesielt skifolket har mye glede av stua som varmestue og serveringssted og som starten på mange fine turer. For at flere skal få trygg tilgang og adkomst til stua, ønsker man nå å lage vei på strekningen Ødemørk og frem til gate gård og Sonsveien stasjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?