Veifar mot fjorden

Heggedal og omegn Historielag får 30.000 kroner til skilting av tursti.

Historielaget har samarbeidet med Vollen historielag om å skilte to veifar ned mot fjorden. Veifarene er en viktig del av vår historie, men trues i dag av utbygginger. Nå gjenstår skilting av det siste veifaret, som går fra Eid til Sjøvollbukta i Vollen. Her skal det settes opp nærmere 30 skilt og i tillegg lages det en brosjyre med informasjon og historie om alle veifarene mot fjorden. Turstiene er mye brukt og til glede for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?