Vekk fra gata og inn i idretten

Østmarka IL får 200.000 kroner til treningsutstyr og aktiviteter.

Idrettslaget har lenge jobbet målrettet med integrering av barn og unge under overskriften “Vekk fra gata og inn i idretten”. De har som overordnet mål å bedre oppvekstvilkårene for alle i det lokale nærmiljøet, og de har mottatt flere utmerkelser for denne virksomheten. I dette prosjektet vil de øke andelen medlemmer med ikke-etnisk norsk bakgrunn i organisert idrett, og annet organisasjonsliv i Lørenskog, de søker å utjevne sosiale forskjeller mellom barn og unge, og de vil tilrettelegge for flere alternative arenaer for fysisk aktivitet. Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog voksenopplæring, skoler og barnehager. Idrettslaget vil organisere faste treningsdager, aktivitetsdager i friluft og opplæring i skiaktiviteter, og elever fra idrettslinja ved Lørenskog videregående skole skal være med som treningsveiledere i prosjektet. Dette er et godt forankret prosjekt hvor det offentlige samarbeider med frivilligheten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?