Vekst gjennom samspill

NOR59 Strykeinstitutt får 1500000 kroner til pilotprosjekt for å dokumentere pedagogisk modell 2024-2026

NOR59 Strykeinstitutt har som mål at alle barn og unge, uavhengig av ressurser og bakgrunn, skal gis mulighet til å spille et instrument og gjennom dette kunne utvikle seg både som musiker og som menneske. Erfaringen er at nesten alle barn som får møte et instrument på en god måte, ønsker å fortsette å spille. Strykeinstituttet har 150 musikere som på ulike nivå får et omfattende aktivitetstilbud,

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?