Velforeningen Oldenborgila

OLDENBORGILA får 150000 kroner til oppgradering av lekeplass

Den nyopprettede velforeningen ønsker å skape et utemiljø og et fellesskap som gir et tilbud for alle uavhengig av alder, fysisk og psykiske forutsetninger, religiøs og etnisk bakgrunn. De får støtte til å oppgradere lekeplassen i Bekkevoldveien. Velforeningen legger ned en omfattende dugnadsinnsats.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?