VelkomstVenn og NaboVenn

DER DU BOR – TELEMARK (DDB-T) får 1000000 kroner til aktiviteter for økt inkludering

Der du bor – Telemark er et nettverk av åtte Nærmiljøsentre og Frivilligsentraler og flere lokale organisasjoner, samt enkeltpersoner som jobber for inkludering og varme nærmiljø. Felles for de alle er at de jobber med to prosjekter, VelkomstVenn og NaboVenn. VelkomstVenn er et lavterskel inkluderingskonsept, for den første tiden der vekten er på å være medmenneske, hjelpe andre å lande i Norge og finne en normal hverdag i samfunnet. Der kobles enkeltpersoner og familier til ankomne, i tett samarbeid med mottak og de ulike kommuner. NaboVenn er et langsiktig konsept der relasjoner mellom enkeltpersoner og bosatte innvandrere baseres på likeverdighet, samarbeid og gjensidighet. Der kobles man gjennom faste aktiviteter og gode møteplasser i nærmiljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?