Velkomstvenner

NISSEDAL FRIVILLIGSENTRAL får 100000 kroner til utstyr og tilrettelegging for aktiviteter

Frivilligsentralen i Nissedal vil sammen med Røde Kors og kommunen bidra til at nyankomne flyktninger skal føle seg velkomne i kommunen. Alle som kommer skal få en velkomstvenn, som tar de med på aktiviteter, norsktrening og opplevelser. Barn og voksne skal selv få ønske seg aktiviteter og frivilligsentralen skal bistå de i å komme i kontakt med aktuelle lokale lag og foreninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?