Verdal Røde Kors – turkasse

Verdal Røde Kors får 70.000 kroner til utstyr til turer for barn.

Verdal Røde Kors har en egen gruppe for barn i aldere sju til tretten år. For disse er det blitt opprettet en turgruppe.

Nå skal det kjøpes inn utstyr for en komplett “turkasse” med alt som trengs for at alle barn skal ha mulighet til å være med på aktivitetene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?