Verdensarvinger

NORGES VERDENSARV får 10000000 kroner til undervisningsprogram, verdensarvportal og traineeordning

Norges Verdensarv er en organisasjon som består av alle de 7 stedene og 4 de norske punktene på Struves meridianbue, som er innskrevet på UNESCOs Liste for kultur -og naturarv. De har som formål å ivareta og fremme de norske verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon og beste praksis. Verdensarven er vår felles minnebok. Den tilhører oss alle, også fremtidige generasjoner. Derfor må fremtidige generasjoner få tilgang til den, og ha et eieforhold til den. Mye godt formidlingsarbeid om verdensarv og kulturarv gjøres i dag både på de åtte verdensarvstedene og blant andre kulturarv-aktører i Norge. Med dette fellesprosjektet vil samarbeidet på tvers økes og det skapes gode rammer for informasjons- og kunnskapsdeling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?