Verdien av frivillig arbeid

347.000 kroner gis i bidrag til et forskningsprosjekt om verdien av frivillige organisasjoners arbeid.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 347.000 til et forskningsprosjekt om verdien av frivillige organisasjoners arbeid.

Lanserte bok om stat, samfunn og sivilt engasjement

Forsker Håkon Lorentzens bok om sivilt engasjement ble lansert 21.11.2007. Lorentzen er forsker ved institutt for samfunnsforskning og har skrevet boken, som har tittelen: “Moraldannende kretsløp – Stat, samfunn og sivilt engasjement”. Boken er skrevet på initiativ fra Civita med prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Om boken skriver forfatteren:

“Boken handler om hva som skjer med de sivile tradisjonene i møtet med det moderne samfunnet og det sosialdemokratiske velferdsregimet. Sosialdemokratisk politikk preges av instrumentell tenkning: Sivilt engasjement er bra i den grad det fremmer velferdsstatlige mål. Med tette bånd til staten svekkes organisasjonenes kritiske og korrigerende evne. En liberal politikk vil måtte gjenreise sivile deltakelsesformer og organisasjonenes rolle som kritiske korrektiver. I en liberal tilnærming har det sivile samfunn verdi i seg selv.”

Boken er skrevet på initiativ fra Civita med prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen og utgis i samarbeid med Abstrakt Forlag.

Les om lanseringen på Civitas frokostmøte onsdag 21.11.2007: http://www.civita.no/tema/velferdsreformer/sivilsamfunnet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?