Verksfortegnelse over Christian Skredsvigs kunst

Orfeus Publishing fikk 450.000 kroner i 2015 til standardverk om Christian Skredsvig.

Skredsvig (1854-1924) er en betydelig norsk billedkunstner, og en verkfortegnelse over hans malerier er i dag kun tilgjengelig på CD-rom. For å få en fornyet interesse og ny forskning knyttet til Skredsvig er det viktig å gjøre verkfortegnelsen tilgjengelig også i bokform.

Kunstneren er høyt skattet langt utover den fagbaserte kunsthistorien, og utgivelsen av praktboken knyttes til fornying og gjenåpning av hans kunsterhjem HAGAN i Eggedal.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?