Verksted for kreativitet

SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE får 15000000 kroner til etablering av ny verkstedhall i Sal Haaken

Henie Onstad Kunstsenter har allerede et etablert og populært formidlings- og aktivitetsprogram, men i lokalene som benyttes i dag er kapasiteten sprengt, og mange får ikke mulighet til å delta. Lokalsamfunnet i Bærum og omegn har et stort behov for større og bedre arealer for kreativitet og utfoldelse, og både Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og barnehage- og skoleklasser for øvrig har et stort ønske om et bredere tilbud. Kunstsenteret vil nå omdisponere arealer, og ved å bygge om Sal Haaken til verksted vil tilbudet til barn og unge utvides betraktelig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?