Verksteddager og galleribesøk

Abstrakte dialoger er et kunstformidlingsprogram for elever på videregående skoler i Østfold der de opplever kunstnermøter, verkstedsdager og galleribesøk.

Alle foto: Kristin Romberg

Abstrakte dialoger er et samarbeid mellom Østfold kunstsenter og billedkunstnerne, Hege Liseth og Kristin Romberg.

Elevene får innsikt i kunstnernes kjernevirksomhet som er maleriet og det abstrakte billedspråket. Gjennom samtaler, samarbeid og praktisk oppgaver blir de kjent med abstrakt kunst i ulike former.

Videre deltar elevene på verksteddager på skolen, hvor de lærer om abstrakt ekspresjonisme, komposisjonsprinsipper og jobber med et stort maleri.

Målet er blant annet å øke interessen for billedkunst og kunst i nærmiljøet, og å Løfte frem det abstrakte språket som uttrykksmiddel.

Tildeling

Østfold kunstsenter fikk 120.0000 kroner til kunst i skolen-prosjektet “Abstrakte dialoger” i tre år fra skoleåret 2021-2022

Østfold kunstsenter fikk 400 000 kroner til prosjektet for skoleåret 2020-2021.

 

 

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?