Verksteder for barn og unge

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN fikk 75 000 kroner til verksteder i Vigelandmuseet i 2024

Vigelandmuseet ønsker at barn og unge skal utforske skulptur og tredimensjonal form gjennom verksteder ledet av profesjonelle kunstnere. Disse verkstedene er tenkt til å være en møteplass hvor elevene kan få opplæring og oppleve gleden ved å skape noe selv. Oslo kommune Kulturetaten har fått tildelt 75 000 kroner til verksteder i Vigelandmuseet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?