Verksteder på Temte Gård

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling får 200.000 kroner til etablering av verksteder i låven.

Stiftelsens eiendom er gården Temte med gamlestua, låven, stabburet og to gamle bygninger. Her huses en vognsamling, en landbruksutstilling, et autentisk skomakerverksted og kurvmakerverksted. Her foregår formidling av tradisjonshåndverk og flere ulike aktiviteter gjennom året hvor historie og tradisjoner formidles til barn og unge. På sommeren er det aktivitetsuker hvor kompetente håndverkere gjør prosjekter og arbeid med barna. Nå ønsker de å tilrettelegge for tre nye verksteder i låven, slik at enda flere håndverkere, lag og foreninger kan benytte disse til aktivitet og formidling for folk i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?