Verkstedet Nedre Eiker Industri og Kulturhistorisk senter

Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri og Kulturhistorisk senter får 40.000 kroner til et møllesteinbord i parken.

Til huset, som ble bygd som bolig for veverimesteren i 1916, ble det hentet en møllestein ned fra Solbergvassdraget. Steinen ble montert på en granittsokkel og brukt som bord i parken som omga huset.

Bordet ble senere flyttet bort fra eiendommen.

Nå vil stiftelsen hente bordet tilbake igjen og steinsette plassen rundt det, samtidig som de ønsker å sette opp granittbenker på plassen.

De får 40.000 kroner til å kjøpe materialet, brostein, benker og så videre. Arbeidet gjøres på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?