Verkstedsaktiviteter på biblioteket

Byverkstedet gjennomfører verkstedaktiviteter som etter-skoletid-aktivitet på Deichman Holmlia i samarbeid med Unge Holmlianere og biblioteket.

Deltakerne på Sykkelfix fikk lære grunnleggende sykkelmekking og deretter hjalp de folk i lokalmiljøet med syklene sine. (Foto: Deicman Holmlia)

Byverkstedet arbeider tverrfaglig innen design, håndverk, arkitektur og byutvikling. Sammen med Deichman Holmlia har de arrangert illustrasjonsverksted og sykkelverksted.

Gjennom prosjektet har de skapt et annerledes fritidstilbud på Holmlia. Her får barn og unge muligheten for å treffe likesinnede med samme interesser. Prosjektet har bidratt til å bygge en positiv kultur rundt ungdommene der de opplever fellesskap gjennom praktisk arbeid og samarbeid.

På Illustrasjonsverkstedet har engasjementet vært stort. Det har vært godt oppmøte på utstillingene gruppen har arrangert på Holmlia kulturkafe.

Deltakerne på Sykkelfix fikk kurs der de lærte grunnleggende sykkelmekking og deretter hjalp de folk i lokalmiljøet med syklene sine under «Åpent sykkelverksted». Ungdommene fikk ferdigheter i sykkelmekking, samt erfaring innen kundebehandling, markedsføring og organisering.

Verkstedene har i hovedsak foregått i bibliotekets lokaler. Sykkelfix har også vært plassert utenfor biblioteket.

Tildeling

Byverkstedet fikk 490,000 kroner i 2018 til utstyr, gjennomføring og dokumentasjon av verkstedsaktiviteter og kursing av ledere.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?