Verktøy for språkopplæring

INTEMPO AS får 2.750.000 kroner til Bravo Intro – et verktøy for språkopplæring i barnehagen for ukrainske flyktninger.

Den sosiale entreprenøren Intempo har utviklet et pedagogisk, lekbasert verktøy for barnehagene som bidrar til å redusere språkbarrierer og dermed økt inkludering av blant annet flerspråklige barn.

Bravo Intro er består av 100 ord- og bildekort med utvalgte hverdagsbegreper på norsk og med bilde og ukrainsk oversettelse.

Nå tilpasses språkverktøyet til nyankomne barn fra Ukraina. Intempo får støtte til å gi språkverktøyet til barnehager og mottak på Østlandet som tar imot barn fra Ukraina.

Flere språk kan føyes til, slik at barnehager som får barn med andre språk også kan inkludere dem.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?