Verktøy til oppgradering av asylmottak

Makers Hub får 18.000 kroner til verktøy.

Gavemottaker er et nyetablert initiativ bestående av frivillige med ulik bakgrunn og kompetanse, hovedsakelig innenfor arkitektur. De har et ønske om å bidra til forandring i bokvaliteten på norske asylmottak.

Gjennom prosjektet skal deltakerne løse praktiske oppgaver sammen med frivillige. Deltakerne skal selv være med og styre hva som skal prioriteres, resultatet kan bli benker i uteområdene, skillevegger på rommene eller andre funksjonelle og estetiske oppgraderinger, avhengig av hva beboerne ønsker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?