Vestbyspelet

VESTBY HISTORIELAG får 250000 kroner til utstyr, kostymer, manus, musikere og skuespillere

Vestby historielag skal, sammen med flere andre lokale foreninger, sette opp Vestbyspelet for første gang. Handlingen er skrevet ut ifra dagboka til Peder Arnestad, skrevet mellom 1892 og 1902. Han skrev om livet på gården, dagligliv, bygdeliv, om livet som gårdeier og arbeidsgiver. I spelet skal profesjonelle og amatører komme sammen, det blir en aktiv møteplass også for frivilligheten lokalt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?